ویزای توریستی

نگاهی کلی به ویزای توریستی کشور کانادا

مدت زمان ویزا : حد اکثر 5 سال ( تا یک روز قبل از تاریخ اتمام اعتبار پاسپورت)

نوع ویزا : درحال حاضر مولتیپل یا چندبار ورود

امکان تغییر به ویزای تحصیلی : در صورت واجد الشرایط بودن وجود دارد

امکان تغییر به ویزای کاری : در صورت واجد الشرایط بودن وجود دارد

هزینه واریزی به سفارت : 185 دلار

تغییر ویزای توریستی به ویزای تحصیلی :

طبق قوانین اداره مهاجرت کانادا در صورتیکه توریست وارد شده بتواند در یکی از موسسات آموزشی مورد تایید اداره مهاجرت کانادا ثبت نام نماید، امکان تغییر وضعیت او از حالت توریستی به دانشجویی وجود خواهد داشت.
موسسه ویزا کاردینال با اخذ پذیرش از کالج ها و دانشگاه های کانادایی آمادگی خود را جهت اخذ ویزای توریستی کانادا و همچنین در مرحله بعدی ثبت نام دانشجو در کالج و اخذ ویزای تحصیلی و اجازه کار تمام وقت برای همراه و در ادامه اخذ اقامت دائم کشور کانادا را اعلام میدارد.

در ادامه این روش دارای جزئیات زیادی بوده و نیازمند به تجربه و دانش و شناخت دقیق از مفاهیم و موارد حقوقی مهاجرتی کانادا میباشد که در ویزا کاردینال توسط وکلا و مشاورین رسمی مهاجرت کانادا و عضو سازمان ICCRC انجام میپذیرد.

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.